BAB 15: TEMPAT KEDIAMAN & TEKNOLOGI

PENGENALAN


Rumah  terbahagi kepada 3 bahagian iaitu ruang sosial, ruang kerja dan ruang persendirian. Rumah berfungsi sebagai tempat perlindungan daripada hujan dan panas. Rumah yang selesa adalah penting untuk menjadikan penghuni rumah berasa selesa dan mengundang rasa nyaman.

Ergonomik pula ialah kajian hubungkait manusia dengan persekitaran tempat kerja/persekitaran. Eergonomik terbahagi kepada 2 aspek :

1. Melibatkan merekabentuk perabot dan peralatan untuk keselamatan & keselesaan.

2. Membantu menentukan pencapaian keupayaan maksimum manusia bekerja.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: